Aspects for Next Ten Days


Today | Tomorrow

Monday 1st September 2014 (UT Now is 18:33:26)

Planet, Centaur, TNO, Asteroid Aspects

06:43:39 UT - Pallas (8 li 53'29") trine Asbolus (8 ge 53'29")
09:36:29 UT - Amycus stations direct (24 sa 0'30")
09:40:02 UT - Mercury (28 vi 43'53") square Eros (28 sa 43'53")
09:43:58 UT - Sun (8 vi 53'33") square Asbolus (8 ge 53'33")
10:15:32 UT - Venus (24 le 42'26") trine Hylonome (24 sa 42'26" Rx)
11:10:23 UT - Venus (24 le 45'15") trine Quaoar (24 sa 45'15" Rx)
11:42:51 UT - Mercury (28 vi 51'44") conjunct Logos (28 vi 51'44")
14:50:18 UT - Venus (24 le 56'34") square Sedna (24 ta 56'34" Rx)
16:01:08 UT - Juno (12 cn 39'52") trine Deucalion (12 sc 39'52")
17:16:41 UT - Moon enters Sagittarius (direct)
19:26:31 UT - Sun (9 vi 17' 2") square Altjira (9 ge 17' 2")

Aspects of the Moon

01:51:09 UT - Moon (21 sc 37'20") conjunct Mars (21 sc 37'20")
05:09:18 UT - Moon (23 sc 24'13") conjunct Huya (23 sc 24'13")
07:16:53 UT - Moon (24 sc 33'15") square Venus (24 le 33'15")
07:59:56 UT - Moon (24 sc 56'35") opposite Sedna (24 ta 56'35" Rx)
12:27:26 UT - Moon (27 sc 21'58") trine Varuna (27 cn 21'58")
13:06:01 UT - Moon (27 sc 42'59") trine Salacia (27 pi 43' 0" Rx)
15:12:19 UT - Moon (28 sc 51'56") sextile Logos (28 vi 51'57")
15:34:05 UT - Moon (29 sc 3'50") square Nessus (29 aq 3'50" Rx)
15:39:32 UT - Moon (29 sc 6'49") sextile Mercury (29 vi 6'49")
17:01:48 UT - Moon (29 sc 51'51") sextile Makemake (29 vi 51'51")
17:16:41 UT - Moon enters Sagittarius (direct)


Tuesday 2nd September 2014 (UT Now is 18:33:26)

Planet, Centaur, TNO, Asteroid Aspects

01:41:33 UT - Sun (9 vi 32'10") opposite Teharonhiawako (9 pi 32'10" Rx)
02:41:54 UT - Echeclus (12 aq 40'14" Rx) square Deucalion (12 sc 40'14")
03:26:50 UT - Eros (28 sa 52'42") square Logos (28 vi 52'42")
03:38:02 UT - Mercury (29 vi 52'26") conjunct Makemake (29 vi 52'26")
04:48:18 UT - Pallas (9 li 17' 6") trine Altjira (9 ge 17' 6")
05:37:42 UT - Mercury enters Libra (direct)
11:11:09 UT - First Quarter Moon - Sun (9 vi 55' 8") square Moon (9 sa 55' 8")
12:01:50 UT - Venus (26 le 1'57") trine Pelion (26 ar 1'57" Rx)
16:25:09 UT - Vesta (13 sc 52'37") conjunct Ceto (13 sc 52'37")
20:36:53 UT - Eros (29 sa 1'27") sextile Nessus (29 aq 1'27" Rx)
23:43:44 UT - Pallas (9 li 37'22") trine Psyche (9 aq 37'22" Rx)

Aspects of the Moon

03:36:07 UT - Moon (5 sa 41'30") square Orcus (5 vi 41'30")
04:18:50 UT - Moon (6 sa 5'13") square Neptune (6 pi 5'13" Rx)
04:43:32 UT - Moon (6 sa 18'56") trine Rhiphonos (6 le 18'56")
09:21:56 UT - Moon (8 sa 54' 2") opposite Asbolus (8 ge 54' 2")
10:03:15 UT - Moon (9 sa 17' 8") opposite Altjira (9 ge 17' 8")
10:13:34 UT - Moon (9 sa 22'54") sextile Pallas (9 li 22'54")
10:29:22 UT - Moon (9 sa 31'45") square Teharonhiawako (9 pi 31'45" Rx)
10:47:09 UT - Moon (9 sa 41'42") sextile Psyche (9 aq 41'42" Rx)
11:11:09 UT - First Quarter Moon - Sun (9 vi 55' 8") square Moon (9 sa 55' 8")
11:11:09 UT - Moon (9 sa 55' 8") square Sun (9 vi 55' 8")
12:10:27 UT - Moon (10 sa 28'22") trine Jupiter (10 le 28'22")
13:31:38 UT - Moon (11 sa 13'56") conjunct Orius (11 sa 13'55")
16:00:31 UT - Moon (12 sa 37'41") sextile Echeclus (12 aq 37'41" Rx)
18:43:39 UT - Moon (14 sa 9'46") conjunct Great Attractor (14 sa 9'45")
21:19:50 UT - Moon (15 sa 38'13") square Chiron (15 pi 38'13" Rx)
21:38:19 UT - Moon (15 sa 48'42") trine Uranus (15 ar 48'42" Rx)
22:04:30 UT - Moon (16 sa 3'34") sextile Typhon (16 li 3'34")
23:34:42 UT - Moon (16 sa 54'50") trine Sila-Nunam (16 le 54'50")


Wednesday 3rd September 2014 (UT Now is 18:33:26)

Planet, Centaur, TNO, Asteroid Aspects

00:03:18 UT - Chiron (15 pi 37'54" Rx) trine Cyllarus (15 cn 37'54")
08:00:22 UT - Venus (27 le 3'37") trine Galactic Center (27 sa 3'37")
08:04:55 UT - Pholus (20 sa 32'45" Rx) square Elatus (20 vi 32'45")
08:20:03 UT - Mean Node (21 li 16'31" Rx) sextile Chariklo (21 sa 16'31")
13:56:48 UT - Ixion stations direct (19 sa 55'56")
16:10:12 UT - Sun (11 vi 5'18") trine Pluto-Charon (11 cp 5'18" Rx)
20:18:59 UT - Sun (11 vi 15'20") square Orius (11 sa 15'20")
22:14:42 UT - Moon enters Capricorn (direct)
22:19:13 UT - Mars (23 sc 27' 7") conjunct Huya (23 sc 27' 7")

Aspects of the Moon

00:07:06 UT - Moon (17 sa 13'17") square Borasisi (17 pi 13'16" Rx)
04:13:13 UT - Moon (19 sa 33'46") opposite Chaos (19 ge 33'46")
04:51:56 UT - Moon (19 sa 55'56") conjunct Ixion (19 sa 55'56" Rx)
05:16:07 UT - Moon (20 sa 9'48") sextile Haumea (20 li 9'48")
05:44:38 UT - Moon (20 sa 26' 9") trine Mean BML (20 le 26' 9")
05:55:29 UT - Moon (20 sa 32'22") square Elatus (20 vi 32'22")
05:56:09 UT - Moon (20 sa 32'45") conjunct Pholus (20 sa 32'45" Rx)
07:12:22 UT - Moon (21 sa 16'30") conjunct Chariklo (21 sa 16'30")
07:12:39 UT - Moon (21 sa 16'40") sextile Mean Node (21 li 16'40" Rx)
10:13:22 UT - Moon (23 sa 0'42") trine Eris (23 ar 0'42" Rx)
10:28:06 UT - Moon (23 sa 9'12") sextile Rhadamanthus (23 li 9'12")
11:57:07 UT - Moon (24 sa 0'37") conjunct Amycus (24 sa 0'37")
13:09:10 UT - Moon (24 sa 42'18") conjunct Hylonome (24 sa 42'18" Rx)
13:13:50 UT - Moon (24 sa 45' 0") conjunct Quaoar (24 sa 45' 0" Rx)
15:23:37 UT - Moon (26 sa 0'15") trine Pelion (26 ar 0'15" Rx)
17:12:35 UT - Moon (27 sa 3'36") conjunct Galactic Center (27 sa 3'36")
18:06:07 UT - Moon (27 sa 34'47") trine Venus (27 le 34'47")
18:15:42 UT - Moon (27 sa 40'22") square Salacia (27 pi 40'22" Rx)
20:24:00 UT - Moon (28 sa 55'14") square Logos (28 vi 55'14")
20:31:16 UT - Moon (28 sa 59'29") sextile Nessus (28 aq 59'29" Rx)
20:56:29 UT - Moon (29 sa 14'14") conjunct Eros (29 sa 14'14")
22:05:50 UT - Moon (29 sa 54'49") square Makemake (29 vi 54'49")
22:14:42 UT - Moon enters Capricorn (direct)


Thursday 4th September 2014 (UT Now is 18:33:26)

Planet, Centaur, TNO, Asteroid Aspects

00:19:22 UT - Hylonome stations direct (24 sa 42'17")
01:31:00 UT - Juno (13 cn 54' 7") trine Ceto (13 sc 54' 7")
05:16:32 UT - Pholus (20 sa 32'43" Rx) trine Mean BML (20 le 32'43")
09:09:44 UT - Pholus stations direct (20 sa 32'43")
16:06:08 UT - Ceres (9 sc 24'30") square Psyche (9 aq 24'30" Rx)
20:53:20 UT - Venus (28 le 57'30") opposite Nessus (28 aq 57'30" Rx)
21:08:27 UT - Ceres (9 sc 28'59") trine Teharonhiawako (9 pi 28'59" Rx)

Aspects of the Moon

02:08:10 UT - Moon (2 cp 17' 6") trine 1992 QB1 (2 ta 17' 6" Rx)
03:03:54 UT - Moon (2 cp 49'56") square Mercury (2 li 49'56")
07:59:22 UT - Moon (5 cp 44'36") trine Orcus (5 vi 44'36")
08:01:51 UT - Moon (5 cp 46' 4") conjunct Okyrhoe (5 cp 46' 4" Rx)
08:28:07 UT - Moon (6 cp 1'39") sextile Neptune (6 pi 1'39" Rx)
10:38:04 UT - Moon (7 cp 18'51") trine Bienor (7 ta 18'51" Rx)
14:05:50 UT - Moon (9 cp 22'43") sextile Ceres (9 sc 22'43")
14:16:53 UT - Moon (9 cp 29'19") sextile Teharonhiawako (9 pi 29'19" Rx)
15:42:04 UT - Moon (10 cp 20'15") square Pallas (10 li 20'15")
16:56:19 UT - Moon (11 cp 4'44") conjunct Pluto-Charon (11 cp 4'44" Rx)
18:44:31 UT - Moon (12 cp 9'39") trine Sun (12 vi 9'39")
19:19:44 UT - Moon (12 cp 30'49") opposite Thereus (12 cn 30'48")
19:39:18 UT - Moon (12 cp 42'34") sextile Deucalion (12 sc 42'34")
21:39:41 UT - Moon (13 cp 55' 3") sextile Ceto (13 sc 55' 2")
22:22:33 UT - Moon (14 cp 20'53") opposite Juno (14 cn 20'53")
23:18:23 UT - Moon (14 cp 54'35") sextile Vesta (14 sc 54'35")


Friday 5th September 2014 (UT Now is 18:33:26)

Planet, Centaur, TNO, Asteroid Aspects

01:28:01 UT - Okyrhoe (5 cp 45'38" Rx) trine Orcus (5 vi 45'38")
03:59:57 UT - Sun (12 vi 32' 5") sextile Thereus (12 cn 32' 5")
08:31:47 UT - Sun (12 vi 43' 3") sextile Deucalion (12 sc 43' 3")
08:37:38 UT - Venus (29 le 33'46") trine Eros (29 sa 33'46")
15:12:43 UT - Psyche (9 aq 17'33" Rx) trine Altjira (9 ge 17'33")
16:11:08 UT - Pholus (20 sa 32'45") conjunct Ixion (19 sa 55'59") - Near Miss Only
17:06:57 UT - Venus enters Virgo (direct)
21:06:27 UT - Waxing Gibbous Moon - Sun (13 vi 13'32") sesquiquadrate Moon (28 cp 13'32")
23:58:43 UT - Moon enters Aquarius (direct)

Aspects of the Moon

00:20:45 UT - Moon (15 cp 32'16") sextile Chiron (15 pi 32'15" Rx)
00:35:35 UT - Moon (15 cp 41'14") opposite Cyllarus (15 cn 41'14")
00:41:23 UT - Moon (15 cp 44'44") square Uranus (15 ar 44'44" Rx)
01:23:37 UT - Moon (16 cp 10'17") square Typhon (16 li 10'17")
03:03:24 UT - Moon (17 cp 10'44") sextile Borasisi (17 pi 10'44" Rx)
04:57:16 UT - Moon (18 cp 19'50") sextile Saturn (18 sc 19'50")
07:18:49 UT - Moon (19 cp 45'57") conjunct Crantor (19 cp 45'57" Rx)
08:02:03 UT - Moon (20 cp 12'18") square Haumea (20 li 12'17")
08:49:30 UT - Moon (20 cp 41'14") trine Elatus (20 vi 41'14")
09:36:39 UT - Moon (21 cp 10' 0") square Mean Node (21 li 10' 0" Rx)
12:36:12 UT - Moon (22 cp 59'48") square Eris (22 ar 59'47" Rx)
12:56:00 UT - Moon (23 cp 11'55") square Rhadamanthus (23 li 11'55")
13:23:51 UT - Moon (23 cp 28'59") sextile Huya (23 sc 28'59")
15:08:25 UT - Moon (24 cp 33' 7") sextile Mars (24 sc 33' 7")
15:45:57 UT - Moon (24 cp 56'10") trine Sedna (24 ta 56'10" Rx)
17:24:56 UT - Moon (25 cp 57' 1") square Pelion (25 ar 57' 2" Rx)
19:50:51 UT - Moon (27 cp 26'54") opposite Varuna (27 cn 26'53")
20:08:37 UT - Moon (27 cp 37'51") sextile Salacia (27 pi 37'51" Rx)
21:06:27 UT - Waxing Gibbous Moon - Sun (13 vi 13'32") sesquiquadrate Moon (28 cp 13'32")
22:19:02 UT - Moon (28 cp 58'22") trine Logos (28 vi 58'22")
23:54:52 UT - Moon (29 cp 57'37") trine Makemake (29 vi 57'38")
23:58:43 UT - Moon enters Aquarius (direct)


Saturday 6th September 2014 (UT Now is 18:33:26)

Planet, Centaur, TNO, Asteroid Aspects

00:33:44 UT - Uranus (15 ar 42'50" Rx) square Cyllarus (15 cn 42'50")
03:16:09 UT - Mercury (5 li 45' 6") square Okyrhoe (5 cp 45' 6" Rx)
05:17:41 UT - Mars (24 sc 56' 6") opposite Sedna (24 ta 56' 6" Rx)
05:27:16 UT - Chiron (15 pi 28'51" Rx) trine Vesta (15 sc 28'51")
08:17:45 UT - Pluto-Charon (11 cp 3'54" Rx) square Pallas (11 li 3'54")
14:42:53 UT - Jupiter (11 le 18'45") trine Orius (11 sa 18'45")
15:02:29 UT - Sun (13 vi 57' 0") sextile Ceto (13 sc 57' 0")
18:45:35 UT - Vesta (15 sc 44' 1") trine Cyllarus (15 cn 44' 1")
20:17:47 UT - Sun (14 vi 9'44") square Great Attractor (14 sa 9'44")
21:59:38 UT - Mercury (6 li 51'42") sextile Rhiphonos (6 le 51'42")
22:29:27 UT - Pallas (11 li 19'10") sextile Orius (11 sa 19'10")

Aspects of the Moon

03:37:34 UT - Moon (2 aq 15'39") square 1992 QB1 (2 ta 15'39" Rx)
09:52:07 UT - Moon (6 aq 8'40") trine Mercury (6 li 8'40")
10:56:03 UT - Moon (6 aq 48'33") opposite Rhiphonos (6 le 48'33")
11:40:07 UT - Moon (7 aq 16' 4") square Bienor (7 ta 16' 4" Rx)
14:19:18 UT - Moon (8 aq 55'32") trine Asbolus (8 ge 55'32")
14:43:45 UT - Moon (9 aq 10'50") conjunct Psyche (9 aq 10'50" Rx)
14:54:38 UT - Moon (9 aq 17'38") trine Altjira (9 ge 17'38")
16:14:24 UT - Moon (10 aq 7'34") square Ceres (10 sc 7'34")
18:01:01 UT - Moon (11 aq 14'21") trine Pallas (11 li 14'21")
18:08:19 UT - Moon (11 aq 18'56") sextile Orius (11 sa 18'56")
18:10:49 UT - Moon (11 aq 20'30") opposite Jupiter (11 le 20'30")
19:45:02 UT - Moon (12 aq 19'35") conjunct Echeclus (12 aq 19'35" Rx)
20:24:36 UT - Moon (12 aq 44'25") square Deucalion (12 sc 44'25")
22:20:46 UT - Moon (13 aq 57'21") square Ceto (13 sc 57'21")
22:40:28 UT - Moon (14 aq 9'44") sextile Great Attractor (14 sa 9'44")


Sunday 7th September 2014 (UT Now is 18:33:26)

Planet, Centaur, TNO, Asteroid Aspects

01:44:32 UT - Chiron (15 pi 26'28" Rx) trine Juno (15 cn 26'28")
04:37:42 UT - Jupiter (11 le 25'47") sextile Pallas (11 li 25'47")
04:52:26 UT - Eros (29 sa 59'17") square Makemake (29 vi 59'17")
06:05:40 UT - Eros enters Capricorn (direct)
12:19:38 UT - Uranus (15 ar 39'55" Rx) square Juno (15 cn 39'55")
12:39:52 UT - Venus (2 vi 14'37") trine 1992 QB1 (2 ta 14'37" Rx)
16:40:19 UT - Juno (15 cn 45'26") conjunct Cyllarus (15 cn 45'26")
17:32:45 UT - Makemake enters Libra (direct)
23:11:17 UT - Quaoar stations direct (24 sa 44'47")
23:46:35 UT - Moon enters Pisces (direct)

Aspects of the Moon

01:05:23 UT - Moon (15 aq 40'50") sextile Uranus (15 ar 40'50" Rx)
01:22:27 UT - Moon (15 aq 51'35") square Vesta (15 sc 51'35")
02:02:27 UT - Moon (16 aq 16'45") trine Typhon (16 li 16'45")
03:12:09 UT - Moon (17 aq 0'37") opposite Sila-Nunam (17 le 0'37")
05:31:39 UT - Moon (18 aq 28'29") square Saturn (18 sc 28'29")
07:17:45 UT - Moon (19 aq 35'22") trine Chaos (19 ge 35'22")
07:50:38 UT - Moon (19 aq 56' 6") sextile Ixion (19 sa 56' 6")
08:20:08 UT - Moon (20 aq 14'42") trine Haumea (20 li 14'43")
08:48:58 UT - Moon (20 aq 32'54") sextile Pholus (20 sa 32'54")
09:22:24 UT - Moon (20 aq 53'59") opposite Mean BML (20 le 53'59")
09:37:42 UT - Moon (21 aq 3'38") trine Mean Node (21 li 3'39" Rx)
10:01:18 UT - Moon (21 aq 18'32") sextile Chariklo (21 sa 18'32")
12:40:16 UT - Moon (22 aq 58'53") sextile Eris (22 ar 58'53" Rx)
13:05:06 UT - Moon (23 aq 14'34") trine Rhadamanthus (23 li 14'34")
13:31:44 UT - Moon (23 aq 31'23") square Huya (23 sc 31'23")
14:19:26 UT - Moon (24 aq 1'31") sextile Amycus (24 sa 1'31")
15:24:25 UT - Moon (24 aq 42'34") sextile Hylonome (24 sa 42'34")
15:27:55 UT - Moon (24 aq 44'47") sextile Quaoar (24 sa 44'47" Rx)
15:45:31 UT - Moon (24 aq 55'54") square Sedna (24 ta 55'54" Rx)
17:17:07 UT - Moon (25 aq 53'47") sextile Pelion (25 ar 53'47" Rx)
17:18:40 UT - Moon (25 aq 54'46") square Mars (25 sc 54'46")
19:07:34 UT - Moon (27 aq 3'36") sextile Galactic Center (27 sa 3'36")
21:58:26 UT - Moon (28 aq 51'37") conjunct Nessus (28 aq 51'37" Rx)
23:46:35 UT - Moon enters Pisces (direct)


Monday 8th September 2014 (UT Now is 18:33:26)

Planet, Centaur, TNO, Asteroid Aspects

02:43:41 UT - Sun (15 vi 23'32") opposite Chiron (15 pi 23'32" Rx)
08:55:01 UT - Mean Node (21 li 0'33" Rx) sextile Mean BML (21 le 0'33")
09:32:22 UT - Mercury (8 li 55'53") trine Asbolus (8 ge 55'53")
10:30:16 UT - Mercury (8 li 59'12") trine Psyche (8 aq 59'12" Rx)
12:15:47 UT - Sun (15 vi 46'40") sextile Cyllarus (15 cn 46'40")
15:53:22 UT - Mercury (9 li 17'44") trine Altjira (9 ge 17'44")
22:05:50 UT - Juno (16 cn 22'41") square Typhon (16 li 22'41")
22:40:24 UT - Pallas (12 li 11' 6") trine Echeclus (12 aq 11' 6" Rx)
23:39:05 UT - Psyche (8 aq 55'57" Rx) trine Asbolus (8 ge 55'57")

Aspects of the Moon

00:03:35 UT - Moon (0 pi 10'45") sextile Eros (0 cp 10'46")
03:18:44 UT - Moon (2 pi 14' 9") sextile 1992 QB1 (2 ta 14' 9" Rx)
04:37:33 UT - Moon (3 pi 3'59") opposite Venus (3 vi 3'59")
08:51:21 UT - Moon (5 pi 44'24") sextile Okyrhoe (5 cp 44'24" Rx)
09:00:43 UT - Moon (5 pi 50'19") opposite Orcus (5 vi 50'19")
09:08:17 UT - Moon (5 pi 55' 6") conjunct Neptune (5 pi 55' 6" Rx)
11:11:48 UT - Moon (7 pi 13' 7") sextile Bienor (7 ta 13' 7" Rx)
13:54:34 UT - Moon (8 pi 55'54") square Asbolus (8 ge 55'54")
14:29:11 UT - Moon (9 pi 17'45") square Altjira (9 ge 17'44")
14:40:21 UT - Moon (9 pi 24'47") conjunct Teharonhiawako (9 pi 24'47" Rx)
16:57:50 UT - Moon (10 pi 51'31") trine Ceres (10 sc 51'31")
17:15:44 UT - Moon (11 pi 2'49") sextile Pluto-Charon (11 cp 2'49" Rx)
17:45:40 UT - Moon (11 pi 21'41") square Orius (11 sa 21'41")
19:57:03 UT - Moon (12 pi 44'29") trine Thereus (12 cn 44'29")
19:59:55 UT - Moon (12 pi 46'18") trine Deucalion (12 sc 46'17")
21:56:30 UT - Moon (13 pi 59'43") trine Ceto (13 sc 59'43")
22:12:25 UT - Moon (14 pi 9'44") square Great Attractor (14 sa 9'44")


Tuesday 9th September 2014 (UT Now is 18:33:26)

Planet, Centaur, TNO, Asteroid Aspects

01:38:09 UT - FULL MOON - Sun (16 vi 19' 7") opposite Moon (16 pi 19' 7")
05:11:35 UT - Pluto-Charon (11 cp 2'36" Rx) sextile Ceres (11 sc 2'36")
08:30:48 UT - Sun (16 vi 35'49") sextile Juno (16 cn 35'49")
14:58:55 UT - Thereus (12 cn 47' 3") trine Deucalion (12 sc 47' 3")
16:31:59 UT - Vesta (17 sc 4' 5") square Sila-Nunam (17 le 4' 5")
17:29:06 UT - Vesta (17 sc 5'11") trine Borasisi (17 pi 5'11" Rx)
18:50:47 UT - Bienor (7 ta 11' 3" Rx) square Rhiphonos (7 le 11' 3")
20:32:46 UT - Sun (17 vi 5' 2") opposite Borasisi (17 pi 5' 2" Rx)
20:34:08 UT - Altjira stations retrograde (9 ge 17'45")
22:39:49 UT - Mercury (11 li 2'19") square Pluto-Charon (11 cp 2'19" Rx)
23:08:48 UT - Neptune (5 pi 52'33" Rx) opposite Orcus (5 vi 52'33")
23:26:23 UT - Sun (17 vi 12' 3") sextile Vesta (17 sc 12' 3")
23:33:05 UT - Moon enters Aries (direct)

Aspects of the Moon

00:05:45 UT - Moon (15 pi 21' 2") conjunct Chiron (15 pi 21' 2" Rx)
00:47:46 UT - Moon (15 pi 47'27") trine Cyllarus (15 cn 47'27")
01:38:09 UT - FULL MOON - Sun (16 vi 19' 7") opposite Moon (16 pi 19' 7")
01:38:09 UT - Moon (16 pi 19' 7") opposite Sun (16 vi 19' 7")
01:51:21 UT - Moon (16 pi 27'25") trine Juno (16 cn 27'25")
02:23:47 UT - Moon (16 pi 47'48") trine Vesta (16 sc 47'48")
02:52:38 UT - Moon (17 pi 5'55") conjunct Borasisi (17 pi 5'55" Rx)
05:18:11 UT - Moon (18 pi 37'16") trine Saturn (18 sc 37'16")
06:51:50 UT - Moon (19 pi 36' 0") square Chaos (19 ge 35'59")
07:00:33 UT - Moon (19 pi 41'27") sextile Crantor (19 cp 41'27" Rx)
07:24:18 UT - Moon (19 pi 56'20") square Ixion (19 sa 56'20")
08:23:10 UT - Moon (20 pi 33'12") square Pholus (20 sa 33'12")
09:02:50 UT - Moon (20 pi 58' 2") opposite Elatus (20 vi 58' 2")
09:37:47 UT - Moon (21 pi 19'55") square Chariklo (21 sa 19'55")
13:12:10 UT - Moon (23 pi 33'53") trine Huya (23 sc 33'53")
13:57:39 UT - Moon (24 pi 2'17") square Amycus (24 sa 2'16")
15:02:53 UT - Moon (24 pi 42'58") square Hylonome (24 sa 42'58")
15:05:51 UT - Moon (24 pi 44'48") square Quaoar (24 sa 44'49")
15:23:09 UT - Moon (24 pi 55'36") sextile Sedna (24 ta 55'35" Rx)
18:48:46 UT - Moon (27 pi 3'35") square Galactic Center (27 sa 3'35")
19:09:29 UT - Moon (27 pi 16'28") trine Mars (27 sc 16'28")
19:33:11 UT - Moon (27 pi 31'11") trine Varuna (27 cn 31'11")
19:36:04 UT - Moon (27 pi 32'59") conjunct Salacia (27 pi 32'59" Rx)
22:03:23 UT - Moon (29 pi 4'25") opposite Logos (29 vi 4'25")
23:33:05 UT - Moon enters Aries (direct)
23:38:05 UT - Moon (0 ar 3' 6") opposite Makemake (0 li 3' 6")


Wednesday 10th September 2014 (UT Now is 18:33:26)

Planet, Centaur, TNO, Asteroid Aspects

04:20:26 UT - Mars (27 sc 31'34") trine Varuna (27 cn 31'34")
04:54:25 UT - Mars (27 sc 32'30") trine Salacia (27 pi 32'30" Rx)
05:06:02 UT - Mercury (11 li 23'54") sextile Orius (11 sa 23'54")
05:09:25 UT - Okyrhoe stations direct (5 cp 44'13")
07:18:01 UT - Juno (17 cn 4'29") trine Borasisi (17 pi 4'29" Rx)
08:24:10 UT - Venus (5 vi 44'13") trine Okyrhoe (5 cp 44'13")
10:21:03 UT - Pallas (12 li 49'38") square Thereus (12 cn 49'38")
10:50:31 UT - Venus (5 vi 51'46") opposite Neptune (5 pi 51'46" Rx)
11:19:26 UT - Venus (5 vi 53'15") conjunct Orcus (5 vi 53'15")
11:29:06 UT - Jupiter (12 le 5'19") opposite Echeclus (12 aq 5'19" Rx)
14:29:22 UT - Varuna (27 cn 32' 0") trine Salacia (27 pi 32' 0" Rx)
17:16:45 UT - Mercury (12 li 4'26") trine Echeclus (12 aq 4'26" Rx)
18:37:00 UT - Mercury (12 li 8'52") sextile Jupiter (12 le 8'52")
19:50:03 UT - Pholus (20 sa 33'32") opposite Chaos (19 ge 36'24") - Near Miss Only
20:33:30 UT - Asbolus stations retrograde (8 ge 56' 3")

Aspects of the Moon

00:39:15 UT - Moon (0 ar 40'57") square Eros (0 cp 40'57")
08:51:13 UT - Moon (5 ar 44'13") square Okyrhoe (5 cp 44'13")
11:20:15 UT - Moon (7 ar 15'37") trine Rhiphonos (7 le 15'37")
13:49:49 UT - Moon (8 ar 47' 6") sextile Psyche (8 aq 47' 7" Rx)
14:04:27 UT - Moon (8 ar 56' 3") sextile Asbolus (8 ge 56' 3")
14:40:00 UT - Moon (9 ar 17'45") sextile Altjira (9 ge 17'45" Rx)
17:31:05 UT - Moon (11 ar 2' 1") square Pluto-Charon (11 cp 2' 1" Rx)
18:08:26 UT - Moon (11 ar 24'45") trine Orius (11 sa 24'44")
19:13:15 UT - Moon (12 ar 4' 8") sextile Echeclus (12 aq 4' 8" Rx)
19:21:38 UT - Moon (12 ar 9'14") trine Jupiter (12 le 9'14")
19:25:25 UT - Moon (12 ar 11'32") opposite Mercury (12 li 11'32")
20:30:24 UT - Moon (12 ar 50'58") square Thereus (12 cn 50'58")
20:46:48 UT - Moon (13 ar 0'55") opposite Pallas (13 li 0'54")
22:40:23 UT - Moon (14 ar 9'43") trine Great Attractor (14 sa 9'43")


"Near Miss"

Items marked "Near Miss" are aspects that never become exact on this pass, but are within one degree. The time shown is the time the aspect gets as close as it's going to get on this pass (usually because one of the objects will change direction before the aspect can become exact).


'; http://serennu.com