Ten of Pentacles

Knight of Wands
   
 

The Moon XVIII
   

King of Pentacles
 

Six of Pentacles
       

Three of Cups

Page of Cups
       

Four of Swords
 

Six of Wands
   

The Magician I
 
   

Queen of Wands

Four of Wands
   
30th June 2015 at 19:41:49 UT


http://serennu.com